Chứng chỉ quy hoạch là gì?

Chứng chỉ quy hoạch là gì? Có lẽ nhiều bạn vẫn có khá mơ hồ với khái niệm này. Hôm nay mình sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về nó qua bài viết dưới đây.

Chứng chỉ quy hoạch là gì?

Chứng chỉ quy hoạch là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp xác định các số liệu và thông tin liên quan của một khu vực hoặc một lô đất theo đồ án quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.

Chứng chỉ quy hoạch đóng vai trò gì?

Kiểm soát phát triển” là một quy trình đảm bảo rằng tất cả các hoạt động sử dụng và phát triển được “kiểm soát” nhằm đạt lợi ích tối đa một cách bền vững và thích ứng cho quốc gia và người dân (ví dụ đạt được mục đích “phát triển đô thị bền vững và thích ứng”).

Bối cảnh chính của bài viết này là “đô thị”, tuy nhiên, các cơ chế kiểm soát việc sử dụng và phát triển “đất” được áp dụng như nhau cho tất cả các loại đất trong cùng một khu vực được chỉ định và đã nằm trong quy hoạch – không chỉ đất đô thị.

Chứng chỉ quy hoạch là “công cụ” kiểm soát phát triển quan trọng và hiệu quả nhất hiện hành dành cho các nhà quy hoạch đô thị và các cán bộ chịu trách nhiệm ra quyết định liên quan đến phát triển đô thị. Chứng chỉ/giấy phép quy hoạch yêu cầu phải có thẩm định kỹ thuật chi tiết (và minh bạch) bộ hồ sơ xin cấp phép/chứng chỉ quy hoạch cho dự án đầu tư/phát triển do cán bộ quy hoạch thuộc cơ quan chịu trách nhiệm liên quan lập nên (như phòng quy hoạch tỉnh/thành phố/thị xã/quận thuộc đô thị – tùy vào từng trường hợp và phụ thuộc vào quy mô đầu tư của hồ sơ xin cấp phép), và sau đó là một quyết định phê duyệt, hay từ chối cấp phép, hay “phê duyệt có kèm theo điều kiện” sẽ được đưa ra. Ở các nền kinh tế phát triển, quyết định sẽ do các ủy viên hội đồng thành phố/đô thị, những đại diện được người dân bầu ra và được trả lương, tương đương như ở Việt Nam gọi là các ủy viên hội đồng nhân dân, đưa ra.

Theo nghĩa rộng, mục đích của “quy hoạch đô thị” là đảm bảo tất cả các hồ sơ xin cấp phép sử dụng và phát triển tại khu đất chỉ định phải tuân thủ các yêu cầu “phát triển đô thị bền vững và thích ứng” tại Việt Nam. Điều này có nghĩa là, chứng chỉ/giấy phép quy hoạch là cơ chế nhằm đảm bảo tất cả các dự án thực hiện những hoạt động sử dụng và phát triển tại khu đất chỉ định phải hoàn toàn tuân thủ các chính sách của trung ương, vùng, các định hướng tỉnh, và các chiến lược thực hiện đề ra để quá trình phát triển đô thị ở Việt Nam tạo ra các đô thị đáng sống, bền vững thích ứng BĐKH và xanh.