Đáp án đề thi thử THPT quốc gia năm 2019 môn Sinh – Chuyên Lê Qúy Đôn lần 1

Tiếp tục chuỗi đề thi thử THPT quốc gia 2019 các trường, Bethere.vn xin cập nhật đề thi thử môn Sinh học của trường chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất. Mời các em tham khảo.

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2019 môn Sinh – Chuyên Lê Qúy Đôn lần 1

Dưới đây đề thi thử THPT quốc gia năm 2019 môn Sinh – Chuyên Lê Qúy Đôn lần 1, chi tiết cho mã đề 135.

Đề thi thử môn Sinh 2019 – Chuyên Lê Qúy Đôn lần 1
Đề thi thử môn Sinh 2019 – Chuyên Lê Qúy Đôn lần 1 – Trang 1
Đề thi thử môn Sinh 2019 – Chuyên Lê Qúy Đôn lần 1 - Trang 2
Đề thi thử môn Sinh 2019 – Chuyên Lê Qúy Đôn lần 1 – Trang 2
Đề thi thử môn Sinh 2019 – Chuyên Lê Qúy Đôn lần 1 - Trang 3
Đề thi thử môn Sinh 2019 – Chuyên Lê Qúy Đôn lần 1 – Trang 3
Đề thi thử môn Sinh 2019 – Chuyên Lê Qúy Đôn lần 1 - Trang 4
Đề thi thử môn Sinh 2019 – Chuyên Lê Qúy Đôn lần 1 – Trang 4
Đề thi thử môn Sinh 2019 – Chuyên Lê Qúy Đôn lần 1 - Trang 5
Đề thi thử môn Sinh 2019 – Chuyên Lê Qúy Đôn lần 1 – Trang 5

Đáp án đề thi thử THPT quốc gia năm 2019 môn Sinh – Chuyên Lê Qúy Đôn lần 1

Tham khảo đáp án chi tiết đề thi thử THPT quốc gia năm 2019 môn Sinh  – Chuyên Lê Qúy Đôn lần 1