Đất cấp 3 là gì? Các loại đất hiện nay

Đất cấp 1, cấp 2, cấp 3 trong xây dựng là gì? Tại sao nhiều người luôn thắc mắc. Vạy hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé.

Đất cấp 3 là gì?

Các loại đất trong đất cấp 3 có lẫn đá hòn, đá tảng. Đá ong, đá phong hóa, đá vôi phong hóa có cuội sỏi dính kết bởi đá vôi, xít non, đá quặng các loại đã nổ mìn vỡ nhỏ.

Đất cấp 3 là gì? Các loại đất hiện nay

Cấp đá Cường độ chịu ép
1. Đá cấp I Đá cứng, có cường độ chịu ép >1000kg/cm2
2. Đá cấp II Đá tương đối cứng, cường độ chịu ép > 800kg/cm2
3. Đá cấp III Đá trung bình, cường độ chịu ép > 600kg/cm2
4. Đá cấp IV Đá tương đối mềm, giòn dễ đập, cường độ chịu ép <= 600kg/cm2

 

Xem thêm bảng phân loại rừng

Loại rừng Nội dung
I   Bãi hoặc đồi tranh lau lách, sim mua, cỏ lau, cỏ lác trên địa hình khô ráo. Thỉnh thoảng có cây con hoặc cây có đường kính lớn hơn hoặc bằng 10cm.
II   – Rừng cây con, mật độ cây con, dây leo chiếm dưới 2/3 diệntích và cứ 100m2 có từ 5 đến 25 cây có đường kính từ 5 đến 10cm và xen lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm.  – Đồng đất có ácc loại cỏ lau, cỏ lác dầy đặc trên địa hình sình lầy, ngập nước.

– Đồng đất có các loại cây mắm, cốc, vẹt … trên địa hình khô ráo

III   – Rừng cây đã khai thác, cây con, dây leo chiếm 2/3 diện tích và cứ 100m2 rừng có từ 30 đến 100 cây có đường kính từ 5 đến 10cm, có xen lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm.  – Đồng đất có các loại tràm, đước … trên địa hình khô ráo.

– Đồng đất có các loại cây mắm, cốc, vẹt … trên địa hình lầy, thụt, nước nổi.

IV   – Rừng tre, nứa già, lồ ô hoặc le, mật độ tre, nứa, lồ ô le dầy đặc. Thỉnh thoảng có cây con có đường kính từ 5 đến 10cm, dây leo, có lẫn cây có đường kính lơn shơn 10cm.  – Đồng đất có các loại tràm, đước … trên địa hình lầy thụt, nước nổi.

 

Bảng phân loại bùn

Loại bùn Đặc điểm và công cụ thi công
1. Bùn đặc Dùng xẻng, cuốc bàn đào được và bùn không chảy ra ngoài
2. Bùn lỏng Dùng xô và gầu để múc
3. Bùn rác Bùn đặc, có lẫn cỏ rác, lá cây, thân cây mục nát
4. Bùn lẫn đá, sỏi, hầu hến Các loại bùn trên có lẫn đá, sỏi, hầu hến

 

Bảng phân cấp đất

Cấp đất Tên các loại đất Công cụ tiêu chuẩn xác định
I Đất cát, đất phù sa cát bồi, đất mầu, đất đen, đất mùn, đất cát pha sét, đất sét, đất hoàng thổ, đất bùn. Các loại đất trên có lẫn sỏi sạn, mảnh sành, gạch vỡ, đá dăm, mảnh chai từ 20% trở lại, không có rễ cây to, có độ ẩm tự nhiên dạng nguyên thổ hoặc tơi xốp, hoặc từ nơi khác đem đến đổ đã bị nén chặt tự nhiên. Cát mịn, cát vàng có độ ẩm tự nhiên, sỏi, đá dăm, đá vụn đổ thành đống.
II Gồm các loại đất cấp I có lẫn sỏi sạn, mảnh sành, gạch vỡ, đá dăm, mảnh chai từ 20% trở lên. Khônglẫn rễ cây to, có độ ẩm tự nhiên hay khô. Đất á sét, cao lanh, đất sét trắng, sét vàng, có lẫn sỏi sạn, mảnh sành, mảnh chai, gạch vỡ không quá 20% ở dạng nguyên thổ hoặc noi khác đổ đến đã bị nén tự nhiên có độ ẩm tự nhiên hoặc khô rắn. Dùng xẻng, mai hoặc cuốc bàn sắn được miếng mỏng
III Đất á sét, cao lanh, sét trắng, sét vàng, sét đỏ, đất đồi núi lẫn sỏi sạn, mảnh sành, mảnh chai, gạch vỡ từ 20% trở lên có lẫn rễ cây. Các loại đất trên có trạng thái nguyên thổ có độ ẩm tự nhiên hoặc khô cứng hoặc đem đổ ở nơi khác đến có đầm nén. Dùng cuốc chim mới cuốc được
IV Các loại đất trong đất cấp III có lẫn đá hòn, đá tảng. Đá ong, đá phong hóa, đá vôi phong hóa có cuội sỏi dính kết bởi đá vôi, xít non, đá quặng các loại đã nổ mìn vỡ nhỏ.