Đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Lịch sử tại Sở GD&ĐT Hưng Yên

Bethrer.vn – Đề thi kiểm tra khảo sát chất lượng môn Lịch sử nội dung an toàn hơn đề thi THPT Quốc gia 2018 và đề tham khảo 2019 của Bộ GD&ĐT. Nội dung đề có phần nhẹ nhàng với các em học sinh đang ở giai đoạn ôn thi học kỳ cũng như chuẩn bị cho kỳ THPT quốc gia sắp tới.

Bộ thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn lịch sử tại Sở GD&ĐT Hưng Yên

Nội dung kiến thức của đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử chủ yếu tập trung lớp 12 mà học sinh đang học trên lớp. Tỷ lệ câu hỏi lớp 12 và lớp 11 tương ứng là 95% – 5%; không có câu hỏi thuộc chương trình lớp 10.

Đề thi gồm 70% kiến thức cơ bản và 30% kiến thức nâng cao. Trong đó, các câu hỏi khó tập trung vào các chuyên đề: Việt Nam từ năm 1945 – 1954 ; Việt Nam từ năm 1954 – 1975. Không có chuyên đề Việt Nam từ năm 1975 – 2000, phù hợp với nội dung học hiện tại của học sinh.

Tỉ lệ câu hỏi nhận biết và thông hiểu chiếm 70%, trong khi đó các câu hỏi mang tính vận dụng và vận dụng cao chỉ chiếm 30%, vì vậy học sinh sẽ không khó đạt được điểm tuyệt đối với đề thi này. Bên cạnh đó, các câu hỏi mang tính vận dụng cao ít hơn về số lượng và cũng không quá khó như đề chính thức của Bộ Giáo dục năm 2018.

Bộ thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn lịch sử tại Sở GD&ĐT Hưng Yên - Trang 1
Bộ thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn lịch sử tại Sở GD&ĐT Hưng Yên – Trang 1
Bộ thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn lịch sử tại Sở GD&ĐT Hưng Yên - Trang 2
Bộ thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn lịch sử tại Sở GD&ĐT Hưng Yên – Trang 2
Bộ thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn lịch sử tại Sở GD&ĐT Hưng Yên - Trang 3
Bộ thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn lịch sử tại Sở GD&ĐT Hưng Yên – Trang 3
Bộ thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn lịch sử tại Sở GD&ĐT Hưng Yên - Trang 4
Bộ thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn lịch sử tại Sở GD&ĐT Hưng Yên – Trang 4

Trên đây là đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch Sử, các em có thể tham khảo thêm các môn khác tại chuyên mục Đề thi THPT quốc gia của Bethere.vn

Bethere.vn tổng hợp