Hợp đồng 3 bên là gì? Nó có vai trò quan trọng như thế nào?

Bạn từng nghe nhắc đến hợp đồng 3 bên? Vậy nó có ý nghĩa là gì? Nó có vai trò quan trọng hay không. Cùng mình đi tìm hiểu về ý nghĩa của nó nhé

Hợp đồng 3 bên là gì?

Hợp đồng ba bên được hiểu ở đây là 3 chủ thể ở 3 nước khác nhau, trong đó sẽ có một bên là thương mại, một bên là nhà sản xuất và một bên là người mua cuối cùng. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là làm thế nào để người thương mại có thể bằng cách nào đó để không cho người sản xuất và người mua thực sự biết nhau?

Hợp đồng 3 bên là gì? Nó có vai trò quan trọng như thế nào?

Mình ví dụ để cho các bạn rõ nhé

A: là nhà sản xuất
B: Là thương mại
C: là người mua cuối cùng

Trong trường hợp này B mua của A và bán lại cho C, và đương nhiên B không muốn cho C và A biết nhau vì nếu họ biết nhau thì họ sẽ buôn bán cho nhau và gạt B ra. Để giải quyết vấn đề này theo mình bạn nên nhờ một dịch vụ forwarder booking tàu (giả thiết đưa ra là bạn mua FOB và bán CNF). Vào thời điểm hàng ra tới cảng thì lúc này sẽ có phát hành một bill of lading cho bên A do bên công ty đại lý của B forwarder phát hành. Vậy trên bill tàu cần thể hiện những nội dung gì để bên A không biết được thông tin của bên C?

Trong giao dịch này ta có 2 hợp đồng là B mua của A và B bán cho C với 2 hình thức thanh toán là L.C và TT, vậy nên chúng ta cũng phải phát hành 2 Bill of Lading.

Bill thứ 1 do FWD phát hàng, bill thì họ sẽ phát hành ra một house bill of lading với tên shipper là tên nước của nhà sản xuất, consignee là Ngân hàng (vì đây là thanh toán L.C nên bắt buộc ở chỗ này phải là BANK), notify party ở chỗ này bạn phải điền thể hiện là nước của người thương mại . Một lưu ý nhỏ là khi làm hợp đồng giữa B và A thì nhớ note vào là “House Bill of Lading và Master Bill đều được chấp nhận khi thanh toán tiền hàng bởi ngân hàng thông báo, có nghĩa là Bill tàu từ đại lý Forwarder và bill tàu từ hãng tàu đều được chấp nhận)

Bill thứ 2 ( là Switch dựa trên bill thứ nhất sau khi nhận được từ ngân hàng L.C) tức là một công ty dịch vụ ở nước mà bạn chọn booking tàu sẽ phát hành một bill dựa trên hợp đồng giữa B và C là thanh toán T.T, bill này thể hiện shipper là nước của người thương mại, người nhận là C, nếu tàu không có Via cảng nào của nước mà B ở thì vẫn để tên cảng là ở nước của nhà sản xuất và cảng đích vẫn là cảng ở nơi người mua uối cùng ở. Bill này vẫn có giá trị lấy hàng ở bên nước của người mua hàng cuối cùng khi làm thủ tục hải quan. Vậy là cả 3 bên đều buôn bán với nhau thành công mà không bên nào biết bên nào cho dù họ biết cảng sếp hàng và cảng dỡ hàng.

Vai trò của hợp đồng 3 bên như thế nào?

Trong kinh doanh hợp đồng 3 bên đóng vai trò khá quan trọng. Nó như là bằng chứng cho sự hợp tác làm ăn của cả 3 phía. Nếu trong kinh doanh bạn muốn chấm dứt hợp đồng 3 bên này thì phải tuân thủ theo đúng những quy tắc đã đặt ra trước đó. Và đây cũng là bằng chứng trước tòa nếu có xảy ra tranh chấp. Vì thế hợp đồng ba bên giữ vai trò cực kì quan trọng trong hợp tác làm ăn của 3 chủ thể.