Hướng dẫn cách đọc bảng chứng khoán phái sinh từ A đến Z

Nhằm hỗ trợ tốt đa cho khách hàng đầy đủ thông tin về giá, khối lượng và mã từng sản phẩm chứng khoán, những công ty chứng khoán phái sinh điều có bảng giá riêng, đa phần những số liệu được cập nhật tổng hợp từ 2 sản giao dịch lớn hiện nay: HOSE, HNX.

Cách đọc bảng giá chứng khoán phái sinh hiện nay

Đơn vị giá: 1 VNĐ

Chứng khoán phái sinh bảng giá của VNDIRECT

Các thuật ngữ trên bảng giá chứng khoán phái sinh trực tuyến sẽ được giải thích chi tiết như sau:

cách đọc bảng chứng khoán phái sinh

1. Mã hợp đồng

Đối với từng loại sản phẩm tại thị trường chứng khoán phái sinh điều có mức giá niên yết được Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) cấp cho 1 mã riêng và được viết tắt như sau:

 • Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 01 tháng sẽ có mã là VN30F1M.
 • Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 3/2019 có mã là VN30F1903.
 • Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 4/2019 có mã là VN30F1904.
 • Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 6/2019 có mã là VN30F1906.
 • Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 09/2019 có mã là VN30F1909.

2. Mức giá trần

Giá trần được biết là mức gia cao nhất của 1 hợp đồng ở mỗi phiên giao dịch có thể đạt được, mức giá trần có màu tím.

3. Mức giá sàn

Đối với mức giá sàn là mức giá thấp nhất của 1 cổ phiếu trong 1 phiên giao dịch có thể đạt được.

Ví dụ:

 • Giá tham chiếu của VN30F1903 ngày 06/03/2019 là: 924.4 đồng
 • Giá trần của VN30F1903 ngày 06/03/2019 là: 964.3 đồng
 • Giá sàn của VN30F1903 ngày 06/03/2019 là: 865.4 đồng

4. Khớp lệnh, giá khớp, KL Khớp

Có nghĩa 2 bên điều chấp nhận mua với mức giá đang treo bán (Không cần xếp lệnh chờ mua mà mua trực tiếp vào lệnh đang treo bán), còn bên bán chấp nhận bán với mức giá mà bên mua đang chờ mua (không cần treo bán mà để lệnh được khớp luôn).

5. Dư mua

Ở mỗi bảng chứng khoán điều thể hiện 3 cột chờ mua, bao gồm : giá mua, khối lượng sắp xếp theo khối lượng thứ tự như sau:

 • Giá mua cao nhất (Giá 1 + KL1).
 • Giá mua trung bình (Giá 2 + KL2).
 • Giá mua thấp nhất (Giá 3 + KL3).

6. Dư bán

Mỗi bảng giá đều có 3 cột chờ bán, mỗi cột bao gồm Giá bán và KL bán được sắp xếp theo thứ tự :

 • Giá bán thấp nhất ở vị trí ưu tiên nhất (Giá 1 + KL1).
 • Giá bán ở vị trí trung bình (Giá 2+ KL2).
 • Giá bán cao nhất (Giá 3 + KL3).

7. Giá xanh

Là giá cao hơn giá tham chiếu nhưng không phải là giá trần.

8. Giá đỏ

Là giá thấp hơn giá tham chiếu nhưng không phải giá sàn.

9. Tổng KL Khớp

Là tổng khối lượng hợp đồng đã được khớp trong phiên giao dịch ngày hôm đó.

10. Mở cửa

Mở cửa là giá thực hiện tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày giao dịch chứng khoán phái sinh. Giá mở cửa gồm giá mua và giá bán hợp đồng được xác định theo phương thức đấu giá.

11. NN mua

Là khối lượng mua mà nhà đầu tư nước ngoài thực hiện.

12. NN bán

Là khối lượng bán mà nhà đầu tư nước ngoài thực hiện.

13. Cao nhất

Là giá khớp lệnh ở mốc cao nhất trong phiên (chưa chắc đã phải là giá trần).

14. Thấp nhất

Là giá khớp lệnh ở mốc thấp nhất trong phiên (chưa chắc đã phải là giá sàn).

Tin tức chứng khoán liên quan:

Sàn giao dịch chứng khoán là gì? Một số sàn GDCK tại Việt Nam hiện nay

Ý nghĩa các chỉ số chứng khoán Việt Nam là gì? Cách tính ra sao? (P3)

Thị trường chứng khoán thế giới hôm nay 2019 như thế nào?

Bethere.vn tổng hợp