Hướng dẫn giao dịch tại sàn chứng khoán UPCOM Hà Nội

Hướng dẫn giao dịch tại sàn chứng khoán UPCOM Hà Nội cho người mới bắt đầu. Những tham số cơ bản về thị trường chứng khoán sàn Upcom Hà Nội.

Sàn chứng khoán UPCOM Hà Nội là gì?

Sàn chứng khoán Upcom là chữ viết tắt của Unlisted Public Company Market. Đây là đầu mối trung gian của cổ phiếu trước khi niêm yết trên 2 sàn giao dịch Tp.HCM (HOSE) và Hà Nội (HNX). Tuy nhiên, sàn chứng khoán Upcom là nơi không bắt buộc, có thể giao dịch của những cổ phiếu chưa đạt tiêu chuẩn để niêm yết ở sàn HOSE và HNX

Hướng dẫn giao dịch tại sàn chứng khoán UPCOM Hà Nội

 1. Điều kiện đăng ký giao dịch trên sàn Upcom là gì?

 • Là công ty đại chúng không niêm yết cổ phiếu tại sàn chứng khoán HOSE và HNX.
 • Chứng khoán phải đăng ký lưu ký tại trung tâm lưu ký (VSD)
 • Yêu cầu bắt buộc về thông báo thông tin nhất định như BCTC hàng năm.

2. Cách thức giao dịch ở sàn UPCOM là gì?

Sàn chứng khoán Upcom giao dịch vào 9h00-11h30 và 13h00-15h00 trong ngày hành chính. Nguyên tắc khớp lệnh như sau:

 • Ưu tiên về giá: Bán thì giá thấp hơn được xếp trước, mua thì giá cao hơn được xếp trước.
 • Ưu tiên về thời gian: Nếu cùng giá, ai đặt lệnh trước thì ưu tiên trước.

3. Đơn vị cổ phiếu giao dịch ở sàn Upcom là gì?

 • Lô chẵn: 100 cổ phiếu và bội số của 100.
 • Lô lẻ: 1-99 cổ phiếu, thường nếu nhà đầu tư bán lô lẻ thì bạn mới mua lô lẻ được. Tuy nhiên, lô lẻ không khớp được với lô chẵn và thường không có tính thanh khoản.
 • Bước giá: mỗi bước giá là 100 đồng.

4. Giá tham chiếu giao dịch sàn Upcom là gì?

Giá tham chiếu giao dịch là giá bình quân gia quyền của giá giao dịch khớp lệnh liên tục ngày giao dịch gần nhất trước đó.

5. Biên độ dao động ở sàn Upcom là bao nhiêu?

 • Đối với cổ phiếu, biên độ dao động ở sàn Upcon là ± 15% so với giá tham chiếu
 • Cổ phiếu trong ngày giao dịch đầu tiên có biên động giao dịch là ± 40% so với giá tham chiếu.

Những hạn chế của sàn giao dịch Upcom là gì?

Mặc dù sàn giao dịch Upcom có những ưu điểm nhất định nhưng bên cạnh đó vẫn có những hạn chế. Có thể kể ra như sau:

 • Tính minh bạch và tiêu chuẩn của sàn giao dịch Upcom thấp hơn so với sàn giao dịch  HOSE và HNX.
 • Biên độ dao động lớn ± 15%, cao hơn nhiều so với mức dao động ± 7% của sàn HOSE và ± 10% của sàn HNX.
 • Tính thanh khoản thấp, nhiều rủi ro hơn nên định giá của nhiều doanh nghiệp vì vậy cũng thấp hơn rất nhiều.

Trên đây là một số thông tin về giao dịch sàn chứng khoán Upcom Hà Nội. Tham khảo thêm các thông tin khác tại chuyên mục chứng khoán của Bethere.vn

Bethere.vn tổng hợp