kết quả xổ số khánh hòa thứ tư ngày 4 tháng 6 năm 2019

kết quả xổ số khánh hòa Thứ Tư ngày 29-05-2019

Lô tô trực tiếp
22 23 29 34 44 49 51 59 60
72 73 74 76 85 88 95 98 98
Đầu Lô tô
0
1
2 22; 23; 29;
3 34;
4 44; 49;
5 51; 59;
6 60;
7 72; 73; 74; 76;
8 85; 88;
9 95; 98; 98;
Đuôi Lô tô
0 60;
1 51;
2 22; 72;
3 23; 73;
4 34; 44; 74;
5 85; 95;
6 76;
7
8 88; 98; 98;
9 29; 49; 59;

 

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 30-05-2019

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất
51 15 lần 06 14 lần 59 14 lần 09 13 lần 62 13 lần 72 13 lần
65 12 lần 91 12 lần 16 11 lần 22 11 lần 60 11 lần 66 11 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất
00 1 lần 37 2 lần 58 2 lần 14 3 lần 39 3 lần 87 3 lần
90 3 lần 24 4 lần 45 4 lần 49 4 lần 64 4 lần 86 4 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
00 119 ngày 68 91 ngày 87 87 ngày 90 66 ngày 77 52 ngày 96 52 ngày
80 49 ngày 08 45 ngày 66 42 ngày 37 42 ngày 32 35 ngày 61 35 ngày
38 35 ngày 03 35 ngày 40 35 ngày 69 35 ngày 86 35 ngày 82 31 ngày
89 28 ngày 35 28 ngày 05 28 ngày 04 28 ngày 83 28 ngày 16 24 ngày
06 24 ngày 48 24 ngày 20 24 ngày 54 21 ngày 10 21 ngày 33 21 ngày
24 21 ngày 07 21 ngày 26 21 ngày 15 17 ngày 99 17 ngày 01 17 ngày
71 17 ngày 50 17 ngày 41 17 ngày 94 17 ngày 78 17 ngày 81 14 ngày
25 14 ngày 46 14 ngày 57 14 ngày 12 14 ngày 92 14 ngày 39 14 ngày
27 14 ngày 14 14 ngày 56 10 ngày 19 10 ngày 93 10 ngày 43 10 ngày
70 10 ngày 55 10 ngày 84 10 ngày 17 10 ngày 47 10 ngày 11 10 ngày
45 10 ngày
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
72 3 ngày 22 2 ngày 60 2 ngày
Thống kê theo đầu số
Đầu 0 74 lần Đầu 1 81 lần Đầu 2 75 lần Đầu 3 57 lần Đầu 4 68 lần
Đầu 5 80 lần Đầu 6 85 lần Đầu 7 90 lần Đầu 8 57 lần Đầu 9 71 lần
Thống kê theo đuôi số
Đuôi 0 67 lần Đuôi 1 84 lần Đuôi 2 90 lần Đuôi 3 74 lần Đuôi 4 58 lần
Đuôi 5 73 lần Đuôi 6 82 lần Đuôi 7 63 lần Đuôi 8 73 lần Đuôi 9 74 lần