Mét tới là gì? 1 met dài bao nhiêu?

Mét là gì? Cái này thì chắc ai cũng quá rõ rồi đúng không. Nếu ai chưa biết thì phải xem qua bài viết bên dưới đây nhé

Mét là gì?

Mét (tiếng Pháp: mètre, tiếng Anh: metre (Anh) hoặc meter (Mỹ)) là đơn vị đo khoảng cách, một trong 7 đơn vị cơ bản trong hệ đo lường quốc tế (SI), viết tắt là m. Định nghĩa gần đây nhất của mét Văn phòng Cân đo Quốc tế (Bureau International des Poids et Mesures) vào năm 1983 là: “khoảng cách mà ánh sáng truyền được trong chân không trong khoảng thời gian của 1 / 299 792 458 giây”.

Mét tới là gì?

Từ nguyên

Nguồn gốc của đơn vị đo này có thể được bắt nguồn từ động từ Hy Lạp μετρέω (metreo) (để đo, đếm hoặc so sánh) và danh từ μέτρον (metron) (đo lường), được sử dụng để đo lường vật lý, đo lượng thơ và mở rộng để kiểm duyệt.

Hệ thống SI

Bội số Tên Ký hiệu Bội số Tên Ký hiệu
100 mét m
101 đềcamét dam 10−1 đêximét dm
102 hêctômét hm 10−2 xentimét cm
103 kilômét km 10−3 milimét mm
106 mêgamét Mm 10−6 micrômét µm
109 gigamét Gm 10−9 nanômét nm
1012 têramét Tm 10−12 picômét pm
1015 pêtamét Pm 10−15 femtômét fm
1018 examét Em 10−18 atômét am
1021 zêtamét Zm 10−21 zéptômét zm
1024 yôtamét Ym 10−24 yóctômét ym
Đơn vị in đậm là đơn vị hay dùng

 

Chúng ta th­ường sử dụng một thư­ớc thẳng bằng gỗ hoặc bằng nhựa trong suốt, trên mặt th­ước có khắc nhiều vạch.

1 vạch nhỏ trên mặt th­ước là 1 milimet, 10 vạch nhỏ là 1 xentimet, 100 xentimet thì bằng 1 mét.

Mét là đơn vị độ dài quốc tế th­ờng dùng hiện nay.