Nợ khó đòi là gì? Bản chất của nợ khó đòi

Nợ khó đòi là gì? Và bản chất của nó như thế nào. Thế bạn đang hoạt động trong một lĩnh vực nào đó tại các công ty. Chắc hẳn đã từng nghe nhắc đến nợ khó đòi. Vậy nó có ý nghĩa là gì. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

Nợ khó đòi là gì? 

Nợ khó đòi hay nợ xấu (bad debt) là thuật ngữ kế toán dùng để chỉ số tiền khách hàng nợ một công ty, nhưng không có khả năng thanh toán, chẳng hạn khi khách hàng mất khả năng thanh toán. Những khoản nợ khó đòi đó được khấu trừ vào lợi nhuận của công ty và coi là một khoản chi phí kinh doanh.

Nợ khó đòi là gì? Bản chất của nợ khó đòi

Bản chất của nợ khó đòi

Bản chất của nợ khó đòi hay nợ xấu là một khoản tiền cho vay mà chủ nợ xác định không thể thu hồi lại được và bị xóa sổ khỏi danh sách các khoản nợ phải thu của chủ nợ. Đối với các ngân hàng, nợ xấu tức là các khoản tiền cho khách hàng vay, thường là các doanh nghiệp, mà không thể thu hồi lại được do doanh nghiệp đó làm ăn thua lỗ hoặc phá sản,…. Nhìn chung, một doanh nghiệp luôn phải ước tính trước những khoản nợ xấu trong chu kỳ kinh doanh hiện tại dựa vào những số liệu nợ xấu ở kì trước.