Phân loại thị trường chứng khoán trong nền kinh tế

Bethere.vn – Thị trường chứng khoán là tập hợp các quan hệ kinh tế liên quan đến quá trình phát hành và lưu thông cổ phiếu. Thị trường chứng khoán ảnh hưởng mật thiết đến nền kinh tế của mỗi quốc gia và tác động lớn đến nền kinh tế.

Phân loại thị trường chứng khoán trong nền kinh tế hiện nay

Thị trường cổ phiếu có cấu trúc phức tạp và được phân loại theo nhiều yếu tố, đặc trưng khác nhau. Dưới đây là một số cách phân loại thị trường chứng khoán trong nên kinh tế hiện nay:

 1. Phân loại theo tổ chức giao dịch:

Hình thức phân loại này chia thị trường chứng khoán thành 2 loại:

 • Thị trường chứng khoán tập trung: hoạt động mua bán CK được thực hiện theo các quy định đặt bởi sàn, áp dụng cho cổ phiếu các công ty đã qua niêm yết;
 • Thị trường chứng khoán OTC: hoạt động theo hợp đồng thoả thuận mua bán, áp dụng cho cổ phiếu của các công ty không qua hoặc không muốn niêm yết trên sàn.

2. Phân loại theo các giai đoạn phát hành và lưu thông chứng khoán:

Hình thức phân loại này chia thị trường chứng khoán thành 2 loại: thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp.

 • Thị trường sơ cấp: diễn ra sự phát hành cổ phiếu lần đầu. Phát hành cổ phiếu có thể công khai (IPO -initial public offering)(áp dụng cho cổ phiếu được phát hành thông qua trung gian với các chỉ số tài chính được công bố hay không công khai (áp dụng cho cổ phiếu được mua bởi số lượng người nhất định, không công bố thông tin tài chính).
 • Thị trường thứ cấp: diễn ra sự bán lại các cổ phiếu đã được phát hành. Đây là thị trường dành cho phần lớn là các nhà đầu cơ, kiếm tiền dựa trên chênh lệch giá mua và bán cổ phiếu.

3. Phân loại theo đặc điểm địa lý:

Hình thức phân loại thị trường chứng khoán theo đặc điểm địa lý có 3 loại như sau:

 • Thị trường chứng khoán quốc gia: hoạt động trong phạm vi 1 quốc gia nhất định, tái phân phối các nguồn lực tài chính giữa các chủ thể kinh tế;
 • Thị trường chứng khoán khu vực: là thị trường của một vùng nhất định có vòng vốn luân chuyển khép kín.
 • Thị trường chứng khoán quốc tế: luân chuyển chứng khoán xảy ra giữa các nước và khu vực, cho phép chuyển vốn giữa các nước và các khu vực.

4. Phân loại theo chủ thể phát hành:

Phân loại TTCK theo chủ thể pháp hành tức là dựa vào chủ thể phát hành chứng khoán để có thể phân loại thị trường. Hướng phân loại này gồm có 2 loại:

 • Thị trường chứng khoán chính phủ: với các chứng chỉ tài chính do chính phủ phát hành, chủ yếu để trả nợ thâm hụt ngân sách hoặc các dự án chính phủ;
 • Thị trường chứng khoán doanh nghiệp: chủ thể phát hành CK là các doanh nghiệp thương mại.

5. Phân loại theo loại hợp đồng:

 • Cash market: là loại hợp đồng được thực hiện ngay (tới 2 ngày làm việc) ;
 • Derivatives Market: biểu thị cho thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng được thực hiện chậm.

6. Phân loại theo phương pháp giao dịch:

 • Thị trường truyền thống – giao dịch xảy ra trên sàn, trực tiếp giữa người mua và người bán;
 • Thị trường điện tử – giao dịch thực hiện thông qua mạng máy tính với phần mềm giao dịch.

Bethere.vn tổng hợp