Phân tích khái niệm hệ số không khí thừa là gì

Hệ số không khí thừa là gì?

Hệ số không khí thừa là lượng không khí cấp vào phục vụ cho quá trình cháy nhiều hơn lượng cần thiết lý thuyết cho hoạt động cháy.Hệ số không khí thừa

Mời bạn xem thêm:

Dịch vụ đo chất lượng không khí chính xác tại nhà

Lượng không khí thừa này là cần thiết để đảm bảo có đủ oxy tiếp xúc với nhiên liệu trong quá trình cháy tuy nhiên nếu thừa nhiều quá nó sẽ làm giảm nhiệt lượng buồng đốt khiến cho quá trình cháy khó khăn hơn và làm tăng tổn thất nhiệt do khói thải.

Hệ số không khí thừa có thể xác định được bằng việc đo nồng độ oxy và CO2 trong khói thải.

Tuy nhiên, việc giảm hệ số không khí thừa không phải chỉ đơn giản là giảm lượng không khí cấp vào buồng đốt mà điều quan trọng là tổ chức quá trình cháy sao cho sự tiếp xúc giữa không khí và nhiên liệu ở trạng thái tốt nhất bằng cách cải tạo ghi đốt, cải tạo phương pháp trang than và cấp không khí theo vùng trong lò.

Thông thường, với nhiên liệu lỏng và khí, hệ số không khí thừa đòi hỏi thấp hơn so với nhiên liệu rắn.

Ảnh hưởng của hệ số không khí thừa đến quá trình cháy

– Một độ thừa không khí quá lớn, lại là điều bất lợi, vì nó làm giảm nhiệt độ của lò, giảm lượng nhiệt hấp thụ bằng bức xạ của buồng lửa làm tăng nhiệt độ củakhói đối lưu, dẫn tới làm tăng nhiệt độ khói sau buồng lửa.

– Chế độ làm việc của hệ thống thay đổi.

– Lọt gió lạnh vào lò và vào hệ thống chế biến nhiên liệu.

– Chất lượng nhiên liệu được cung cấp xấu

Hệ số không khí thừa ảnh hưởng thế nào đến nhiệt độ hơi quá nhiệt?

Hệ số không khí thừa càng tăng thì nhiệt độ hơi quá nhiệt càng tăng vì:

(1) Khi hệ số không khí thừa tăng thì thể tích khói tăng.

(2) Khi hệ số không khí thừa tăng thì nhiệt độ buồng lửa giảm dẫn đến nhiệt hấp thụ bằng bức xạ của dàn ống sinh hơi giảm làm lượng hơi sinh ra tức là lượng hơi qua bộ quá nhiệt giảm.

(3) Mặt khác, khi khả năng hấp thụ nhiệt bằng bức xạ của dàn ống sinh hơi giảm thì nhiệt độ khói ra khỏi buồng lửa sẽ tăng dẫn đến nhiệt độ khói qua bộ quá nhiệt tăng.

Từ (1), (2), (3) suy ra nhiệt độ hơi quá nhiệt tăng.

Tất cả thông tin trên, là những bài học quý giá và hữu ích nhất, giúp bạn biết chính xác về hệ số không khí thừa là gì? Và tầm ảnh hưởng của nó đến nhiệt độ và quá trình cháy đưuọc diễn ra như thế nào? Cảm ơn các bạn đã theo dõi.