Quy định lịch giao dịch chứng khoán chi tiết cho sàn HNX và sàn HOSE

Hướng dẫn quy định lịch giao dịch chứng khoán ở hai sàn chứng khoán lớn hiện nay là sàn HOSE và sàn HNX. hay nói cách khác, đây là quy chế giao dịch mà hai sở Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh áp dụng cho sàn của mình.

Quy định lịch giao dịch chứng khoán sàn HSX

Lịch giao dịch chứng khoán của sàn HNX được quy định cụ thể như sau:

Phương thức Giao dịch Giờ Giao dịch
Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF
Khớp lệnh định kỳ mở cửa và thỏa thuận 9h00’ đến 9h15’
Khớp lệnh liên tục I và thỏa thuận 9h15’ đến 11h30’
Nghỉ giữa phiên 11h30’ đến 13h00’
Khớp lệnh liên tục II và thỏa thuận 13h00’ đến 14h30’
Khớp lệnh định kỳ đóng cửa và thỏa thuận 14h30’ đến 14h45’
Giao dịch thỏa thuận 14h45’ đến 15h00’
Trái phiếu
Giao dịch thỏa thuận 9h00’ đến 11h30’
Nghỉ giữa phiên 11h30’ đến 13h00’
Giao dịch thỏa thuận 13h00’ đến 15h00’

 

Lệnh giao dịch chứng khoán có giá trị trong suốt thời gian giao dịch quy định nêu trên và không hết hạn trong thời gian nghỉ giữa phiên.

Quy định lịch giao dịch chứng khoán sàn HOSE

Dưới đây là quy định về giao dịch chứng khoán sàn HOSE, khách hàng tham khảo, tiện trong giao dịch.

Phương thức Giao dịch Giờ Giao dịch
Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF
Khớp lệnh định kỳ mở cửa (ATO) và thỏa thuận 9h00’ đến 9h15’
Khớp lệnh liên tục I và thỏa thuận 9h15’ đến 11h30’
Nghỉ giữa phiên 11h30’ đến 13h00’
Khớp lệnh liên tục II và thỏa thuận 13h00’ đến 14h30’
Khớp lệnh định kỳ đóng cửa (ATC) và thỏa thuận 14h30’ đến 14h45’
Giao dịch thỏa thuận 14h45’ đến 15h00’
Trái phiếu
Giao dịch thỏa thuận 9h00’ đến 11h30’
Nghỉ giữa phiên 11h30’ đến 13h00’
Giao dịch thỏa thuận 13h00’ đến 15h00’

 

Bethere.vn tổng hợp